Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Kunst udført til dette sted

Colour Twist

Ingrid Kæseler
2014
Vibeengskolen Vibeengskolen Vibeeng Allé 2, 4690 Haslev, Danmark
Kunstneren om værket

Det har været vigtigt at markere et tydeligt skifte, når de små børn rykker op og over i de større børns afdeling – her ser verden helt anderledes ud

Til den nyopførte Vibeengskole i Haslev har Ingrid Kæseler skabt en bygningsintegreret udsmykning, der danner en visuel ramme og skaber en samlende identitet for skolens to hovedinddelinger, Indskolingen (0.- 3.klasse) og Mellemtrinnet (3. - 6. klasse).

  

De to afdelinger ligger arkitektonisk veldeffineret i forhold til hinanden i to fløje, men er også klart deffineret i forhold til hinanden gennem helt specifikke farveholdninger. I Indskolingen domminerer de varme farver og i Mellemtrinnet de kolde. Det har været vigtigt at markere et tydeligt skifte, når de små børn rykker op og over i de større børns afdeling – her ser verden helt anderledes ud.

 

Hovedfarven er orange i Indskolingen og blå i Mellemtrinnet; begge farver i en kraftig og farvemættet tone. Vibeengskolen er med sin markant røde facadebeklædning og sit sorte tag et meget spektakulært bygningsværk. Det har været naturligt at bygge videre på denne farveintensitet – at tage den med sig ind i skolen og integrere den i farvesætningen og udsmykningen.

 

De to elevfløje munder ud i et stort centralt samlingspunkt, en plads, hvor alle veje mødes. Her i dette dobbelthøje rum kaldet Hjerterummet, kan man se ud i fløjene og se gavlene på to indre bygninger, der tårner sig 7 meter op. Bygningerne fortsætter ud i hver sin fløj. Udsmykningen er delvis koncentreret om disse to gavle, der bliver en indgangs-vejviser til de to afdelinger.

 

I gavludsmykningen arbejdes med et dobbelt lag af linier og striber. Et linie- og stribesystem der reffererer tilbage til selve bygningens arkitektur. Det meget karakteristiske tag på Vibeengskolen, med dets mange skrånende flader i forskellige vinkler, har dannet grundlag for et krydsende linie-system, som integreres i gavludsmykningerne.

 

Gavlene er beklædt med akustikpaneler, der er sprøjtemalet i otte forskellige farver, en farveholdning lavet til Vibeengskolen. De er sat sammen til brede farvede striber, der spænder fra gulv til loft i syv meters højde. Akustikpanelerne er en absolut nødvendighed i dette store rum for at styre akustikken, og de har på denne måde fået yderligere en funktion. De fungerer som det bagvedliggende stribe-lag i udsmykningen.

  

Udenpå dette stribelag krydser et andet system af striber sig henover og nedover gavl-fladen. I denne del af udsmykningen har striben taget fysisk form i laserskåret tekstil. Hver tekstil-stribe, der er fem meter lang, er individuelt indfarvet i akryl-kunstnerfarve. Blød og bøjelig som tekstil er, er striben ikke nødvendigvis flad, den kan snoes og vrides, et twist der giver volumen, og udsmykningen fremstår 3-dimmensionel.

 

Den 3-dimensionelle dimension føres videre i en specialfremstillet bænk, der står ved foden af den ene gavl, malet i Vibeengskolens farver. Her kan børnene sidde og snakke, men også bruge bænken til at lege og kravle på – og kravle igennem, da bænken har form som en farvet tunnel.

  

For at tilgodese alle brugere af skolen er der andre kunstneriske nedslag, der trækker linier tilbage til hovedudsmykningen i Hjerterummet. 'Aftenpassagen' er en farvemættet stribet gang, som Haslevs borgere skal benytte, når de skal bruge skolen om aftenen. Til lærerne hænger der i Konferencerummet et mere afdæmpet og eftertænksomt værk, og til begge elevfløje er der lavet 'Føle-værker' til børnene i udsmykningens materialer, så de kan få deres lyst styret til at røre ved og mærke, hvad det er for en udsmykning, der præger deres skole.

   

 – Ingrid Kæseler

Title: Colour Twist
Department: Kunst udført til dette sted
Object Number: SKFA-KKF110.2012-0018
Type: Integreret kunst
Date: 2014

ACCESSIBILITY

Not available for loan
Can be visited
Read more about the program

LOCATION

PICTURES (15)

Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt