Skitser

Skitseforslag til kunstværk i Sønderho, Fanø - Den hvide løber

Morten Modin
2018
Kunstneren om skitseforslaget

I det følgende præsenteres et skitseforslag til Fanø, Sønderho ved norddiget. Området er i udkanten af byen og består af et ca. 800 m2 græsareal som grænser op til Digevej på den ene side, diget og vadehavet på den anden side samt en vej der fører hen over diget. Fra området har man udsigt til Esbjerg, Ribe, Vadehavet og den kommende indsejlingskanal til Sønderhos lystbådshavn.

 

I min researchfase er der blevet taget stilling til Fanøs historie, foretaget observationer og analyser af landskabet samt løbende dialog og kontakt med fanøboerne. Det er blevet til dette skitseforslag med et stedspecifikt integreret kunstværk i landskabet.

 

Fannikernes og sønderhonningers køb af øen i 1741, og derved opnåelse af selvstændighed ved handelsforhold, ændrede uomtvisteligt Fanø for altid. Ikke kun skibsfartshandlen fik en gevaldig opblomstring i perioden efter købet, men også Fanø som et egenrådigt og viljestærkt folk som kan mærkes den dag i dag, hvor jeg på borgermøder og researchture har oplevet et meget stærkt nærdemokrati og engagement.

 

Udover at være inviteret til at lave et kunstværk, som tager udgangspunkt i Fanøs køb af øen, er der ingen tvivl om at det har været ligeså vigtigt at forstå Fanøs unikke, skønne og fredede natur. Væsentligt har det været, at den kunstneriske proces og det færdige værk forholdte sig til naturen.Som sagt af en borger er det vigtigt, at værket er i stærk dialog med naturen. Med denne sætning i tankerne, samt Fanøs historie, har jeg præsenteret et skitseforslag til et nyt kunstværk ved norddiget.

Title: Skitseforslag til kunstværk i Sønderho, Fanø - Den hvide løber
Department: Skitser
Object Number: SKFS-2019-01
Type: Integreret kunst
Material: Hvid marmorbane
Dimensions: 55-65 meter langt og 4-5 meter bredt
Date: 2018

ACCESSIBILITY

Not available for loan
Cannot be visited
Read more about the program

LOCATION

PICTURES (2)

DOCUMENTS (1)

Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt