Foto: Lars Bay
Foto: Lars Bay
Foto: Lars Bay
Foto: Lars Bay
Foto: Lars Bay
Foto: Lars Bay
Foto: Lars Bay
Foto: Lars Bay
Foto: Lars Bay
Foto: Lars Bay
Foto: Lars Bay
Foto: Lars Bay
Foto: Lars Bay
Foto: Lars Bay
Foto: Lars Bay
Kunst udført til dette sted

Udsmykning til Skanderborg Gymnasium

Bodil Nielsen
2018 / Midtjylland
Skanderborg Amtsgymnasium Skanderborg Amtsgymnasium Højvangens Torv 6 8660 Skanderborg Danmark
"Malerierne er til de mennesker der hver dag færdes på stedet"Kunstneren om værket

"Malerierne er til de mennesker der hver dag færdes på stedet"

Det har været spændende at arbejde med udsmykningen til Skanderborg Gymnasium. Byggeriet er karakteristisk Friis & Moltke arkitektur fra de tidlige 70'ere, en tung jysk udgave af nybrutalismen, med overproportionerede geometriske former i rustikke materialer.

Store, robuste bygningslegemer, massive røde murstensvægge, synlige tekniske installationer såsom rør og udluftningskanaler, der sammen med døre m.m. er farvesat i tunge, smukke farver.

Friis & Moltkes arkitektur har en særlig betydning for mig. I de tidlige 70'ere udførte de deres første større byggerier rundt omkring i det østjyske, hvor jeg oplevede diskussionen omkring deres nye rådhusbyggeri i Odder. Det var som om en ufo var landet i denne snusfornuftige egn. Bøvlet med at vinduerne skulle møde vægmassiverne rammeløst, og de deraf følgende problemer med indtrængende vand, tiltalte mig! Det at nogen prioriterede andre principper end den praktiske fornuft, var en ny og spændende tankegang. Da jeg senere kom på Skanderborg Gymnasium kendte jeg således allerede deres formsprog, og vidste godt at det der på overfladen så meget praktisk ud, faktisk ikke altid var det. At der lå idealistiske tanker bag, fornemmede jeg allerede dengang.

Jeg tror at jeg oplevede arkitekturen som den var tænkt; en ideel ramme for fremtidens liv. Stedet lignede billedet af det spændende nye liv jeg længtes efter at leve. Et sted for højtravende diskussioner og fester.

Senere, gennem arbejdet med kunst, har jeg igen og igen mødt skismaet mellem idealisme og realitet.

 

Udsmykningen består af to store malerier. Maleriener skal placeres i det gangområde der er gymnasiets hovedfærdselsåre. De to malerier, er orienteret forskelligt i forhold til gangområdets retninger: det ene langs med og det andet på tværs af bevægelsesretningen.

Det ene maleri er i højformat og fylder en vægflade som kan ses på lang afstand når man bevæger sig hen ad gangen. Maleriet har en s-agtig figuration, et organisk slynget ornament og bladagtige former. Den s-agtig slyngning, kan måske læses som s'et i Skanderborg? Det andet maleri er i bredformat og er placeret, så det strækker sig på langs af gangen og følger bevægelsesretningen. Dette maleri gør sig gældende på en anden måde, nemlig ved en markant stoflighed. Når man går langs med det, vil man også opleve billedet som en fysisk tilstedeværende flade.

Det jeg med denne udsmykning ønsker at tilføre stedet, er refleksioner over den menneskelige sansning. Jeg har taget udgangspunkt i arkitekturen, og det liv den danner ramme om. I malerierne bliver de monumentale, geometriske former drejet mod noget mere organisk, bevægeligt og menneskeligt. Ligesom i arkitekturens farveskema, er der også i malerierne en konkret tilgang til farven, men samtidig åbnes der mod en anden side ved farverne, en mere romantisk lys- og skyggeside, som jeg oplever som implicit i de idealistiske tanker bag arkitekturen. Min tanke er at spejle den utopi, der ligger bag en arkitektur der bruger væksthusagtige vinduer til klasseværelserne, ved, med stoflig detaljetæthed, at pege på det menneskelige sansede nærvær og det liv der leves i huset.

Malerierne er til de mennesker der hver dag færdes på stedet.

- Bodil Nielsen

Title: Udsmykning til Skanderborg Gymnasium
Department: Kunst udført til dette sted
Object Number: SKFA-SKBL30.2016-0073
Type: Maleri
Material: Maleri
Dimensions: 205 x 350 cm og 264 x 140 cm.
Date: 2018

ACCESSIBILITY

Not available for loan
Can be visited
Read more about the program

LOCATION

PICTURES (15)

Foto: Lars Bay
Foto: Lars Bay
Foto: Lars Bay
Foto: Lars Bay
Foto: Lars Bay
Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt