Kunst udført til dette sted
Skærbæk kunststrategi.
Skærbæk kunststrategi.
Skærbæk kunststrategi.
Kunst udført til dette sted

Skærbæk Kunststrategi

2017
Kunststrategi til Skærbæk
I Skærbæk ligger en unik mulighed for at afprøve alternative greb til, hvorledes kunstnere kan engageres i byudviklingssammenhænge.”Kunststrategien er udviklet med det formål at skabe en strategi for integrering af kunst i Skærbæk, som er ambitiøs, stedsbunden, forankret og realiserbar og som bidrager til en helhedsorienteret udvikling. Kunststrategien er et værdigrundlag til at definere konkrete kunstprojekter. Den beskriver en samlet kuratorisk vision, en række retningsgivende udviklingsprincipper og udpeger konkrete steder for kunsten i Skærbæk. Endelig præsenteres en række kunstgreb med inspiration til realisering af specifikke kunstprojekter til Skærbæk.

Det er kunststrategiens vision at vise, hvordan kunst kan bruges strategisk i udviklingen af et sted. I Skærbæk ligger en unik mulighed for at afprøve alternative greb til, hvorledes kunstnere kan engageres i byudviklingssammenhænge.

Vision:

Kunsten i Skærbæk skal bidrage til mere liv i byen, større lokal stolthed og styrke byens identitet som et engageret og aktivt sted at leve og at besøge. Kunsten i Skærbæk skal underbygge fællesskaber og møder på tværs af generationer samt skabe nye forbindelser.”

Kunststrategien er udarbejdet for Tønder Kommune af kunstrådgiver Lotte Boesen Toftgaard (Umage) i samarbejde med underrådgiver Mette Mechlenborg, Anja Boserup Qvist (Absolut Landskab) og kunstner Cai Ulrich von Platen.

Title: Skærbæk Kunststrategi
Department: Kunst udført til dette sted
Object Number: SKFA-SKBL30.2016-0023
Type: Integreret kunst
Material: Kunststrategien er udarbejdet for Tønder Kommune af kunstrådgiver Lotte Boesen Toftgaard (Umage) i samarbejde med underrådgiver Mette Mechlenborg, Anja Boserup Qvist (Absolut Landskab) og Cai Ulrich von Platen. Kunststrategien for Skærbæk er støttet af Statens Kunstfond og (via områdefornyelsen) Transport, bygnings- og boligministetiet
Date: 2017

ACCESSIBILITY

Not available for loan
Cannot be visited
Read more about the program

LOCATION

PICTURES (3)

Skærbæk kunststrategi.
Skærbæk kunststrategi.
Skærbæk kunststrategi.

DOCUMENTS (1)

Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt