Skitse / Lea Gulddite Hestelund
Skitse / Lea Guldditte Hestelund
Skitse / Lea Guldditte Hestelund
Skitse / Lea Guldditte Hestelund
Skitse / Lea Guldditte Hestelund
Skitse / Lea Guldditte Hestelund
Skitse / Lea Guldditte Hestelund
Kunst udført til dette sted

Skitseforslag

Lea Guldditte Hestelund
2016 / Region Midtjylland
Horsens Regionshospital Horsens Regionshospital Sundvej 30 8700 Horsens Danmark
Kunstneren om værket

Med mit projekt ønsker jeg at skabe et sammenhængende forløb, der allerede ved indgangsområdet til hospitalet byder borgere og brugere af hospitalet velkommen og følger dem hele vejen ned omkring Nye Nord, igennem de tre hovedindgange, hvor den til slut kulminerer i en større gulvudsmykning i gårdrummet.

Skitseforslag

Med mit udsmykningsforslag til Horsens Hospital og Nye Nord har jeg arbejdet på at lave en helstøbt udsmykning, der skaber forbindelse imellem de tre områder: Gangstien, Forpladsen (Hovedindgangene) samt Gårdrummet.

Jeg har derfor taget udgangspunkt i hospitalets eksisterende arkitektur og blandt andet indarbejdet den grønne farve, som er blevet brugt til at udsmykke bygningernes facader, i mit værkforslag. Med mit projekt ønsker jeg at skabe et sammenhængende forløb, der allerede ved indgangsområdet til hospitalet byder borgere og brugere af hospitalet velkommen og følger dem hele vejen ned omkring Nye Nord, igennem de tre hovedindgange, hvor den til slut kulminerer i en større gulvudsmykning i gårdrummet.

Beskrivelse af de tre områder

Gangstien

Mit projekt starter som nævnt ved indgangsområdet. Her lægges naturstenen Baltic Green ned i den eksisterende belægning. Baltic Green er en første klasses natursten: en grøn granit. Fra begyndelsen af gangstien vil Baltic Green flere steder blande sig med og erstatte den eksisterende belægning i forskellige formationer i et pixelleret grid (se skitse). Ved at bruge Baltic Green fliserne iblandt den eksisterende flisebelægning, skabes der i belægningen et mønster, som strækker sig hele vejen fra indgangsområdet, omkring Nye Nord og ned til Forpladsen. Jeg bruger den grønne granits særegne karakter aktivt til at fange brugere og besøgendes nysgerrighed, og herved gøre dem opmærksomme på og interesserede i underlaget, de bevæger sig på. I ni af Baltic Green fliserne er der desuden nedlagt 3 x 3 marmorfigurer. Hver figur er vandskåret ud i hvid marmor og derefter lagt ned i granitfliserne. Marmorfigurerne er tænkt som abstrakte formationer, men deres symbollignende karakter kan vække associationer til mikroorganismer, fossiler eller præscriptuelle tegnsystemer.

Forpladsen (Hovedindgangene)

Når man drejer om hjørnet på Nye Nord og fortsat følger mønsteret i gangstien, vil man som besøgende på afstand kunne ane tre cirkler foran Hovedindgangene. Her har jeg arbejdet med at skabe en sammenhæng, der visuelt forbinder de tre indgange: Nye Nord, Hovedindgangen og Akut indgangen. Jeg har løst dette ved at skabe tre næsten identiske mønstre i granitfliser og marmor: Et mønster for hver enkelt hovedindgang. Mønstrene er lavet i grønne granitfliser (Baltic Green), røde granitfliser (Rød Vonga) samt hvid marmor. De er identiske i størrelse og form, men deres mønstre varierer, ligesom de tre hvide marmorfigur i midten også er forskellige (se skitse). Cirklerne i belægningen bliver både et samlingspunkt for de grønne granitfliser, der ligger ned over stiforløbet, men de markerer også overgangen imellem ude og inde, idet brugere af hospitalet vil træde henover dem, når de kommer og går.

Gårdrummet

Udsmykningsopgavens forløb fra Gangstien/Indgangsområdet og Forpladsen udendørs afsluttes indendørs i hospitalet med en stor gulvudsmykning i Gårdrummet. Udsmykningen består af de samme materialer, der har været brugt udendørs: grøn grantit, rød granit og hvid marmor. Udsmykningen er et mønster, hvor den hvide marmor danner et uendelighedstegn, og ud fra dette symbol frembryder der stråler i rød og grøn granit. Uendelighedstegnets symbolik er en holistisk gestus, der forholder sig til Hospitalet som et sted, der både rummer afslutning og begyndelse. Evighedstegnet har også en forbindelse til tallet 9 (de ni marmorfigurer i stiforløbet og på forpladsen); et magisk tal, der blandt andet repræsenterer begyndelse og afslutning, rejse imellem dimensioner og genfødsel. På forskellig vis peger marmortegningerne i underlaget derved alle på oprindelse.

Jeg har dertil haft for øje, at der fra patientstuer, opholds- og venterum er udsigt til gårdrummet, da mønsteret også er ideelt at kigge på oppefra.

Med mit udsmykningsforslag ønsker jeg materielt, visuelt og narrativt at skabe en større sammenhæng: Udsmykningen skal være en naturlig del af hospitalet og dets arkitektur, som den besøgende bevæger sig i og omkring. Den skal opleves som både inviterende og omsluttende. Samtidig skal udsmykningen også give hospitalet et nyt karekteristika, en markør, der er med til at kendetegne stedets nye identitet.

http://www.leagulddittehestelund.dk/

Title: Skitseforslag
Department: Kunst udført til dette sted
Object Number: SKFA-SKBL30.2016-0094
Type: Integreret kunst
Date: 2016

ACCESSIBILITY

Not available for loan
Cannot be visited
Read more about the program

LOCATION

PICTURES (7)

Skitse / Lea Gulddite Hestelund
Skitse / Lea Guldditte Hestelund
Skitse / Lea Guldditte Hestelund
Skitse / Lea Guldditte Hestelund
Skitse / Lea Guldditte Hestelund

PART OF FOLLOWING THEMES (1)

Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt