Kunst udført til dette sted
Foto: Claus Rene Pedersen
Foto: Claus Rene Pedersen
Foto: Claus Rene Pedersen
Foto: Claus Rene Pedersen
Foto: Claus Rene Pedersen
Foto: Claus Rene Pedersen
Foto: Claus Rene Pedersen
Foto: Claus Rene Pedersen
Foto: Claus Rene Pedersen
Foto: Claus Rene Pedersen
Foto: Claus Rene Pedersen
Kunst udført til dette sted

The Interior of Inés

FOS
Region Nordjylland
Vestre Fjordpark Vestre Fjordpark Skydebanevej 14 9000 Aalborg Danmark
Kunstneren om værket
Værket “The Interior of Inés” baserer sig på kendte træk fra monumentet og fra mindesmærket

Værket “The Interior of Inés” baserer sig på kendte træk fra monumentet og fra mindesmærket. Disse referencer kan betragtes, som form-konstruktioner, der danner rammen for identitetens fælles fortællinger.

Værkets arkitektur består af forskellige materialer, som er udviklet igennem tiden og er blevet brugt i vores fælles håndværkstradition og bygningshistorie. De forskellige arbejdsprocesser, der ligger til grund for værket, ses f.eks. i fundamentets betonstøbning, træets bærende konstruktion og det tækkede tag. Dermed kombineres processer kendte fra arkitekturen med den skulpturelle fortælling og danner et funktionelt kunstværk – et tårn.

Formen på tårnet markerer sig vertikalt i Vestre Fjordparks horisontale landskab og definerer dermed stedet.

Mads Duedahl (V), rådmand for Sundheds- og Kulturudvalget, Aalborg Kommune: Med tårnet Inés har Aalborg fået et nyt kulturelt vartegn. Tårnet appellerer til vores sanser og samtidig inviterer det til at blive brugt. Børn vil lege i og omkring tårnet, familier vil mødes ved tårnet og andre vil bruge det til at følge naturens gang i fjordparken. Med sin rustikke og uhøjtidelige fremtoning passer tårnet helt fantastisk til Vestre Fjordpark, og mange har allerede benyttet sig af muligheden for at nyde både tårn, fjord og landskab. Jeg er sikker på, at tårnet bliver både en stor kunstnerisk og folkelig attraktion, og vi glæder os over, at Ines nu er en del af Fjordparkens liv og Aalborgs identitet som kulturby.

Q&A FOS

Om værket The Interior of Inés i Vestre Fjordpark

The Interior of Inés er et stedsspecifikt værk, der er skabt med udgangspunkt i stedet. Hvad blev du inspireret af første gang du var på besøg i området ved Vestre Fjordpark?

Jeg nævner det horisontale og det vertikale her, fordi det er det slående, når man kigger ud over landskabet, det store horisontale vue. Derfor er det oplagt at arbejde med et vertikalt forløb. Begge retninger er jo også et udtryk for en tankemåde. En tankemåde, som skaber en forståelse af vore omgivelser. Hvor det horisontale går bredt ud gennem vort arbejdsliv, institutioner og foreningsliv, så bevæger det offentlige rum sig mod det vertikale, som har mere intime kvaliteter: nære tanker om seksualitet og spiritualitet, åndsliv og trosfælleskaber tilhører den vertikale forståelse, så at sige. Vi oplever ganske enkelt vores liv horisontalt, men forstår det vertikalt.

Dette tårn markerer således dette stykke af Vestre Fjordpark, Aalborgs nyrenoverede område.

Værket er sammensat af bl.a. trækonstruktioner, betonstøbninger og et stråtækt tag. Hvilke overvejelser ligger der bag dit brug af de forskellige materialer og håndværk?

Denne arkitektoniske skulptur vises i klare forskellige sammensatte elementer, blandt andet hentet fra en fælles bygningshistorie. Tanken er også, at man rejser, ikke bare i opstigningen med udsigt over et landskab, men også rejsen op gennem tårnet - først gennem et indre trappeforløb udformet i beton til en åben etage, dernæst videre gennem en lukket glasfiber kassette for til sidst at nå til udsynet i toppen. Alle materialer refererer til lange traditioner indenfor bygningskulturen.

Den blå farve er meget kendetegnende ved værket. Hvorfor har du valgt denne farve?

Denne blå farve har jeg tidligere brugt i mine værker, eksempelvis i Osloo fra 2012.

Farven har både en maritim og majestætisk reference, begge dele passer perfekt til den selvstændighed, skulpturen skal have i dette store område.

Værket er et skulpturelt bygningsværk, men hvordan ser du selv værket i forhold til din kunstneriske praksis, som du har beskrevet ligger i flere felter; kunst, design eller social platform?

Det ligger godt, for her samler felterne sig. Hvor arkitekturen skaber sig et sted, design en funktion og kunsten en afsender, som giver det en retning.

Så det ene foregår ikke uden det andet. Kunstneren kan altid sige meget om grundlaget for arbejdet, men i sidste ende sker mødet uden for den tale, hvor et humør kommer cyklende, gående eller løbende forbi tårnet i Vestre Fjordpark og måske begiver sig op i tårnet.

Inés er et pigenavn, med rødder i det spanske. Hvad refererer titlen til? 

The Interior of Ines - ”Interiør" rummer en dobbelt betydning, da det også dækker over et indre rum af en mere psykologisk forstand. Det psykologiske sammensatte kan også ses i materialernes skarpe adskillelse i tårnets udformning: Beton, træ og tækket tag. Som en krop med adskilte funktioner, som samlet er et helt legeme, et helt tårn. Med titlen åbnes der op for udsigten og tårnets udformning er således et dobbeltsyn. Det kan være en udsigt udad eller en indsigt indad.

Inés kommer fra en bekendt, som ventede sit første barn, og dette fik en alvorlig sygdom. De ved ikke, hvad som vil ske med hende - hun er nu født og skal kæmpe for det. Hendes navn er Inés.

 

Title: The Interior of Inés
Department: Kunst udført til dette sted
Object Number: SKFA-SKBL30.2014-0143
Type: Skulptur
Material: Beton, træ, metal, strå
Dimensions: 14 meter høj

ACCESSIBILITY

Not available for loan
Can be visited
Read more about the program

LOCATION

PICTURES (11)

Foto: Claus Rene Pedersen
Foto: Claus Rene Pedersen
Foto: Claus Rene Pedersen
Foto: Claus Rene Pedersen
Foto: Claus Rene Pedersen

PART OF FOLLOWING THEMES (1)

Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt