Kunst udført til dette sted

Det største i det mindste. Det mindste i det største.

Rikke Ravn Sørensen
2018
Psykiatrisk Center Ballerup Jan Toftholm, Andersen Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2 Ballerup, 2750 Danmark
Om værket

Kunstneren skriver:

Udsmykningens ambition er at aktivere æstetiske og følelsesmæssige lag i omgivelserne og derved gøre stedet nærværende for de mennesker, der færdes der. Jeg har arbejdet med det taktile møde mellem skulpturerne og menneskene på stedet og det æstetiske møde mellem arkitekturen, beplantningen og skulpturerne. Jeg har efterstræbt, at der opstår kontemplative rum med mulighed for at sidde på skulpturene. Udsmykningen er placeret i de fire gårdrum og i lavningen ude i det landskabelige rum.

Udsmykningen består af kalksten fra Faxe kalkbrud, som ligger 65 km fra Ballerup Psykiatriske Center og hvor der er brudt kalk i mere end 900 år. Kalksten har, modsat marmor, ikke været udsat for høj varme og højt tryk, hvilket gør kalkstenen porøs og åben i strukturen. Det betyder, at der i en kalksten vil være huller i varierende størrelser, hvor det er muligt at kigge ind i stenen og se, hvordan den er dannet.

Materialet bærer i sig mere end 60 millioner års historie. Det er dannet dengang Danmark var dækket af et stort hav, hvor hajer og krokodiller levede sammen med 500 andre arter og der voksede et stort koralrev, dér hvor Faxe kalkbrud ligger i dag. Derfor indeholder kalksten mange velbevarede forsteninger af koraller, krabber, blæksprutter, muslinger, snegle, søpindsvin, søliljer, armfødder og havsvampe samt tænder af hajer og benfisk. Hvis man går på opdagelse i stenene, kan man - både i de tilhuggede flader og de rå ubearbejde flader- tydeligt se disse forsteninger.

DET STØRSTE I DET MINDSTE. DET MINDSTE I DET STØRSTE

Kunstprojekt til Ballerup Psykiatriske Centers nye afdeling for mennesker med spiseforstyrrelser.

Fire store kalksten fra Faxe Kalkbrud er placeret i hvert sit gårdrum og agerer samlende elementer i Rikke Ravn Sørensens udsmykning til den nye afdeling på Psykiatrisk Center i Ballerup. Her har stenbruddet og den dybe tid, som er at finde i kalkstenens materie, været emne og afsæt for billedkunstnerens nænsomme tilgang til stedet.

Stenene ligger klodset op på tykt egetræstømmer og svæver let over jorden. Et stykke egetræstømmer starter og afrunder også simple buede linjer af forskellige græsarter i hver af gårdrummene, som med tiden vil vokse op og blive til skjul og aflukker til ophold. Kalkstenene i gårdrummene forbindes til syv fotografier taget af Rikke Ravn Sørensen i kalkbruddet, som er placeret i den nye arkitektur tegnet af  RUBOW arkitekter.

Med sit værk gør Rikke Ravn Sørensen den porøse kalksten fra Faxe tilgængelig for de tilstedeværende på afdelingen. Kalkstenen er, ulig mange af de typer granit, ler og flintesten, som er at finde i den danske undergrund, opbygget af fossiler og forstenet koralrev. To af stenene er i udsmykningen overskårne og overdelen let forskudt, så der opstår en plan flade, som både synes at være en bænk, der inviterer til at man sætter sig, ligesom det rene snit er en fin kontrast til det organiske og fremhæver hvor sammensat og detaljeret stenen i grunden er.

I udsmykningen ses en helhedsfavnende tilgang til mennesket og dets samklang med naturen og en interesse for materialets stoflighed i sig selv. At stenene er beholdt næsten helt ubehandlede trækker referencer til en nymaterialistisk værdisættelse, og fascination af materialets egne kvaliteter i samtidskunsten.

Fotografierne er hverdagsbilleder fra stenbruddet med mennesker og maskiner, der som små myrer i det enorme brudlandskab, mimer det dybe perspektiv i tid, som opleves der. De er primært taget på solskinsdage, hvor de turkisblå søer i fotografierne lyser op, som man bevæger sig igennem bygningerne. De er placeret, så de er til stede i de korridorer, hvor der ikke i forvejen er udsyn til ét af gårdrummene, og tilbyder på sympatisk vis afdelingens beboere og gæster adgang til et visuelt åndehul. En bog ved samme navn som udsmykningen, formidler værkerne til afdelingens brugere og besøgende, og fortæller om Rikke Ravn Sørensens oplevelser undervejs i processen.

Tekst af Nina Wøhlk

Udsmykningen er bekostet af Det Obelske Familiefond, Beckett Fonden, Statens Kunstfond og Region Hovedstadens Psykiatri.

Title: Det største i det mindste. Det mindste i det største.
Department: Kunst udført til dette sted
Object Number: SKFA-SKBL30.2016-0026
Type: Integreret kunst
Material: Kalksten, egetræ, græsarterne: Stipa Tenuissima, Calamagrostis Brachytricha, Deschampsia, Calamagrostis Acutiflora, Stipa Capillata, Calamagrostis Stricta, Deschampsia Cespitosa Bronzeschleier
Date: 2018

Danish Institutions with public access in Denmark and abroad, can apply for a loan of artworks through the Danish Arts Foundation. The artworks are created by some of the best artists in Denmark. The artworks are bought for public areas where many people pass through on a daily basis. These areas include schools, hospitals and other public institutions and buildings.

As a principle, the artworks are lended out in a period of maximum ten years.

Read more about lending out of artworks.

ACCESSIBILITY

Available for loan
Can be visited
Read more about the program

LOCATION

PICTURES (20)

DOCUMENTS (1)

Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt