Foto: Galleri Jacob Bjørn

Bitter Salt 3

Sif Itona Westerberg
2017
Kongelig Dansk Ambassade, Japan Kongelig Dansk Ambassade, Japan 29-6, Sarugaku-cho Shibuya-ku 150-0033 Tokyo Japan
Kunstneren om værket
"Jeg har arbejdet med hvordan det menneskeskabte aftryk på kloden, allerede nu, men også i fremtiden vil kunne læses i geologiske lag."

Hvilke tanker/overvejelser ligger der bag dette værk?

Jeg har arbejdet med hvordan det menneskeskabte aftryk på kloden, allerede nu, men også i fremtiden vil kunne læses i geologiske lag. Værkerne Bitter Salt blev produceret i forbindelse med soloudstillingen Cargo Cult. De er en del af en serie relieffer, hvor teknosfæriske ophobninger af menneskeskabt kargo og organiske former sammenflettes i fossile aflejringer, som varsler en posthuman virkelighed, hvori teknologi, natur og menneske i stigende grad bliver overlappende systemer.

Hvordan kan værket ses i forhold til dit øvrige arbejde?

Min praksis er funderet i et centralt ønske om at udfolde og undersøge de mange forskellige effekter, som udspringer af den antropocæne epokes indtog; af at vi i dag kan betragte os selv som en planetforandrende kraft.

Jeg forsøger gennem min praksis at undersøge, hvordan æstetik og sansning som metode kan danne udgangspunkt for udarbejdelse af nye forståelsesrum og etikker i et samfund præget af acceleration.

Jeg forsøger i mine værker at tvinge tidsligheder sammen og danne en ramme, som på én gang peger ud i en endnu ukendt fremtid og tilbage til en tid før mennesket gik på jorden. For mig handler det om tværsnit; om at forså det ”nu”, vi lever i bedre ved at opleve samtiden gennem fortiden og fremtiden, som en glidende bevægelse og ikke som et isoleret punkt.

Min praksis udfolder sig primært inden for det skulpturelle og installatoriske felt. Afstøbningen er en gennemgående metode i min praksis - i et forsøg på at arbejde med det tomrum, eller ikke-rum, som opstår, der hvor noget har været og kun dets kontur bliver tilbage. Ved at arbejde med omrids, udhulning og opfyldning forsøger jeg at binde min skulpturelle proces til en række tematiske spørgsmål omkring handling og effekt, tid og aftryk.

Hvilke materialer og/eller teknikker har du brugt?

Værkerne er støbt i aluminium, og er massive. De er støbt direkte i støbekasser med stampet sand, hvor den flydende alumimium tager form efter aftryk i sandet. De er efterfølgende slebet og poleret.

 

Title: Bitter Salt 3
Department: Deponeret kunst
Object Number: SKF-2017-077
Material: Støbt aluminium
Dimensions: 42 cm x 60 cm
Place of purchase: Galleri Jacob Bjørn
Date: 2017

ACCESSIBILITY

Not available for loan
Cannot be visited
Read more about the program

LOCATION

PICTURES (1)

Foto: Galleri Jacob Bjørn
Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt