Skitser

Uden titel

Thorbjørn Lausten
Hovedstaden
Enghave Brygge Metrostation Enghave Brygge Metrostation 2450 København SV Danmark
Kort om idéforslaget

Værket består af tre selvstændige dele:

1) På elevatorvæggen/perronen, nederste etage monteres 5-6 meters horisontale LED-paneler opdelt i tre lysbånd, der visualiserer geomagnetiske data.

2) På to vægge ved opgang/nedgang/skakt til metroen foreslås placeret to LED-paneler. Det ene panel er monteret vertikalt og fungerer som en art ”lysur”. Det andet er monteret horisontalt og visualiserer meteorologiske data.

3) Mindre LED-linjer i et geometrisk mønster på loftet på mellemniveauet (concourse) afslutter eller påbegynder udsmykningen.

Kunstnerens introduktion

”Det fremsendte idéforslag forholder sig grundlæggende til metrostationens rumlige udformning og karakter, hvis æstetik kan betegnes som robust, men som i sin hensyntagen til mange menneskers daglige transportbehov også gør brug af praktiske og smukke materialer.

Af forslaget og det visuelle materiale vil man se, at det er karakteriseret ved anvendelsen af elektronisk teknologi det vil sige hovedsagligt LED-paneler, der til stadighed visualiserer online data. 

Jeg finder det væsentligt, at en offentlig kunstnerisk bearbejdning forholder sig til den specifikke lokalitet, der her er meget teknologisk præget med eksempelvis førerløse tog, og at både det kunstneriske medium og det kunstneriske udtryk reflekterer vores tid, der som bekendt er stærkt præget af medieteknologi og mediebevidsthed.”

Se hele idéforslaget i en pdf under ”Dokumenter” nederst til højre.

Title: Uden titel
Department: Skitser
Object Number: SKFS-2016-skitseforslag-9
Type: Integreret kunst
Material: LED-paneler

ACCESSIBILITY

Not available for loan
Cannot be visited
Read more about the program

LOCATION

PICTURES (2)

DOCUMENTS (1)

Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt