Skitser

Uden titel

Mikael Thejll
Hovedstaden
Ny Ellebjerg Metro Station Ny Ellebjerg Metrostation 2500 Valby Danmark
Kort om idéforslaget

Gulvet i hele bygningens længde tænkes udført i granit i en farveskala fra gråt til sort. På væggene er der indvendigt opsat såkaldte alucobond-plader, hvorpå der er trykt et netmønster i alugråt og sort på en baggrund af en lyserød farve, der er gradueret fra bund til top. Den lyserøde farve i toppen fortsætter op mod loftet i en kølig rød og videre over violet til blå.

Som det eneste objekt tilføjes et Swiss Railway-ur på stationsbygningens gavl.

Kunstnerens introduktion

”Byen er et virvar af relationer, indtryk, rum, bygninger, hændelser, produkter, sociale aktører og oplevelser, der alle er med til at manifestere, på hvilken måde byen udfolder sig. Byen er i den forstand en åben scene, hvis specifikke rum bestandigt aktualiseres i kraft af de anvendelser og perspektiver, der træder ind på den. Byen eksisterer på den måde som et konglomerat af æstetiske, sociale, økonomiske, politiske og kulturelle kræfter.

Banegårde og togstationer såvel som skinnelegemernes transformerende tilstedeværelse er en del af denne scene og byens puls. Stationsrummet infiltreres af relationer og forbindelser. Her performes rummets realitet

dagligt og aktualiseres gennem en bred vifte af forskellige perspektiver, målrationaler, handlinger og interesser, der alle er med til at forme dets identitet og stedsspecificitet.

Min tilgang til opgaven har været æstetikken og dens relationsskabende evne med den hensigt at fremme det æstetiske potentiale i den etablerede materialitet og funktionelle orden. En tilgang, der kan imødekomme en mindre målrationel forståelse af rummet og etablere en sammenhæng mellem arkitektens designtilgang til stationsrummet og det sociale livs anvendelse af det.”

Se hele idéforslaget i en pdf under ”Dokumenter” nederst til højre.

Title: Uden titel
Department: Skitser
Object Number: SKFS-2016-skitseforslag-5
Type: Integreret kunst
Material: Granit, aluconbond plader og swiss railway ur

ACCESSIBILITY

Not available for loan
Cannot be visited
Read more about the program

LOCATION

PICTURES (2)

DOCUMENTS (1)

Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt