BYGST
Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg
BYGST

Broen

Ferdinand Ahm Krag
2016 / Hovedstaden
Københavns Universitet, Pharma Science Center Københavns Universitet, Pharma Science Center Jagtvej 162 2200 København Danmark
Kunstneren om værket

Kunstværket til Pharma Science Center består af et bølgeformet ornament med indlejrede plantemotiver. Ornamentet løber på begge sider af glasset på gangbroen mellem den nye og den gamle bygning. Værket er skabt med henblik på at kunne opleves både indefra og udefra. Der er i udsmykningen forsøgt at tage hensyn til, at gangbroen kan ses fra mange forskellige vinkler: på campusområdet, fra nørre allé og fra fælledparken. Af såvel cyklister, bilister og fodgængere. Værket er bygget op af adskilte linjer, der tillader at man kan se værket indefra såvel som udefra. Hensigten er at give udsmykningen en let og transparent kvalitet. På den østvendte side af glasset danner ornamentet en opadgående bølgebevægelse. På den vestvendte side af glasset danner ornamentet en nedadgående bevægelse. De to bølgeformer ligger forskudt i forhold til hinanden og set udefra bevirker dette, at udsmykningens to sider interagerer med hinanden på en dynamisk måde, der veksler alt efter lysforhold og beskuelsesposition. Ornamentet og dets motiver er bygget op af linjer, der danner en moiré-effekt set fra afstand. Denne effekt skaber et let flimrende og sitrende udtryk, der gerne skulle bidrage til en dynamisk værk-oplevelse.

Plantemotiverne i kunstværket stammer alle fra planter, der tidligere har haft - eller som stadig har - farmaceutisk interesse. Nogle af motiverne - såsom det store motiv af en alrunerod - går helt tilbage til et tidspunkt i historien, hvor brugen af lægende urter og planter var forbundet med overtro, heksekunst og myter. Der findes ligeledes en række motiver af meget almindelige danske planter i udsmykningen, hvoraf flere vil kunne findes i omgivelserne på campusområdet og i fælledparken. Disse planter har alle på et tidligere tidspunkt i historien været en del af almindelig ‘folke-medicin’ - fx glat vejbred, mistelten og pigæble. Andre af plantemotiverne i udsmykningen stammer fra mere eksotiske planter, der indeholder psykoaktive stoffer - såsom peyote og psychotria. Der er forskningsmæssig interesse i virkningen af disse psykoaktive stoffer i forhold til at udvikle medicin, der kan bruges i psykiatrien ligesom disse planter er af interesse for neuro-videnskaben.

Det er således intentionen med udsmykningens motivkreds at bruge planten til at trække tråde mellem en historisk baggrund for brugen af lægemidler og frem til en moderne forskningsmæssig interesse for selv samme planter.

Farverne i udsmykningen er valgt for at skabe balance mellem varme og kølige farver, så farvesætningen kan være med til at ‘bygge bro’ mellem det arkitektoniske udtryk i den nye og i den gamle bygning.

Ferdinand Ahm Krag

Title: Broen
Department: BYGST
Object Number: BYGST2016-003
Type: Integreret kunst
Material: Digital print på glas
Dimensions: 3 m × 24 m
Date: 2016

ACCESSIBILITY

Not available for loan
Can be visited
Read more about the program

LOCATION

PICTURES (15)

Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg

DOCUMENTS (1)

PART OF FOLLOWING THEMES (1)

Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt