INDKØBT TIL UDLÅN
INDKØBT TIL UDLÅN

Data Kroppe

Kristoffer Ørum
2016
Kunstneren om værket
"Data Kroppe kan ses som en del af en række projekter, der arbejder med, hvordan man kan genforestille sig relationerne mellem mennesket og dets omgivelser, og mellem mennesker og de ikke-menneskelige dataindsamlings- og -fortolkningssystemer, der omgiver os. Projekteterne udspringer af en optimistisk tro på, at det er muligt at reaktualisere strategier fra de historiske avantgarder på ikke-nostalgisk måder, der går i dialog med nutiden, og en tro på den visuelle og sproglige mulighed for at danne nye fortællinger, som kan muliggøre alternative konceptuelle rammer uden for de diskurser, vi allerede er indlejret i"

Kom med på en rejse gennem skærmen og ind i mønstre af data i Kristoffer Ørums videoværk Data Kroppe. 

Hvad sker der, når videokunst bliver vist i tv’et? Når kunstnere laver videoværker til tv’et og andre digitale medier? Og hvad sker der, når det brede publikum møder kunsten i hjemmet, eller når de er på farten; når kunsten kommer til dem og ikke omvendt? 

Det undersøger projektet tvKUNST gennem 20 videoværker skabt af 20 samfundsengagerede kunstnere. Ved at klikke på linket 'Video og lyd' ude til højre på siden kan du se Kristoffer Ørums bidrag – værket Data Kroppe. 

  

OM VÆRKET

Når algoritmiske systemer søger at forstå menneskets livsverden, opstår der let både komiske og absurde misforståelser. Kom med på en rejse gennem skærmen og ind i mønstre af data, hvor vi på en og samme tid bliver vejledt, afsporet og forført af data-elskere. 

 

  

KUNSTNEREN OM VÆRKET 

Læs med, når kunstner Kristoffer Ørum tager dig med bag værket og udfolder sine tanker om videoværket og dets relation til hans andre værker. 

 

Hvilke tanker ligger der bag dit værk

Fra hverdagens googlesøgninger efter information til politiske beslutninger taget på baggrund af makroøkonomiske modeller, f.eks. ADAM fra Danmarks Statistik, lægger vi i stigende grad fortolkninger og beslutninger i hænderne på algoritmiske datafortolkningssystemer. Derfor bliver det også i stigende grad vigtigt opbygge nye redskaber, vokabularium og strategier, der kan hjælpe os til at kunne forstå og handle både med og mod disse systemer.

Data Kroppe er en ca. 12 minutter lang video, der handler om de misforståelser, der opstår, når algoritmiske systemer søger at forstå menneskets livsverden. Samtidig med at vi som mennesker misforstår disse systemers processer og deres resultater. Videoen er en fiktionaliseret rejse ind i dr.dk's grænseflade fra genkendelige hjemmesider ind i algoritmernes abstrakte og ”magiske” verden.

Videoen tager form af en optagelse af et skærmbillede, hvor en unavngiven person logger sig ind på sin computer. Størstedelen af handlingen finder sted i kraft af optagelser fra computerens skrivebord, hvor hovedpersonen leder efter informationer ved hjælp af et talende styresystem. Det viser sig dog hurtigt, at styresystemets talegenkendelse misforstår de kommandoer, den får, så hovedpersonen ikke får de informationer, han søger, men nogle helt andre.

De digitale infrastrukturers indtog i vores hverdag, fra smartphones til nemID, akkompagneres af stigende brug af begreber som f.eks. data, algoritmer og kunstig intelligens. Data Kroppe fokuserer på det poetiske overskud og legende potentiale i disse begreber, der alt for ofte skjules bag teknisk jargon, teknologifrygt og manglende computerkendskab. Når f.eks. økonomer kalder data for "den nye olie”, har det stærke økonomiske og sociale konnotationer: metaforen underforstår, at data er dyre at anskaffe, produceres primært til kommercielle eller industrielle formål, og at der er store gevinster at hente for dem, der har midlerne til at udvinde dem. De fleste af samtidens metaforer for data og algoritmer trækker på en grundlæggende idé om naturen som en ressource, vi kan omdanne og forbruge.

Hvorfor det er netop disse metaforer, der er mest udbredte, er langt fra selvindlysende i et samfund, hvor begrebet data i stigende grad spiller en central rolle for vores private, politiske, sociale og økonomiske liv. Data Kroppe forsøger at minde os om, hvor usikre og personlige disse data er, og hvor knyttet de er til både vores selvforståelse som mennesker og de dagsordner, der frembringer og fortolker dem. Videoen forsøger at skabe den plads til nye fortællinger, der skal til for at gøre det muligt at tænke uden for de sproglige og visuelle metaforer, data for nuværende er indlejret i. Det er mit håb, at jeg, gennem at fokusere på de algoritmiske datasystemers fejl og misforståelser, kan åbne for mindre abstrakte forestillinger om, hvad den digitale infrastruktur er og dermed skabe alternative sproglige og visuelle rammer for at gentænke, hvem der fortolker hvem, hvordan og på hvilken baggrund i den digitale hverdag. 

 

Hvordan kan værket ses i forhold til dit øvrige arbejde?

Data Kroppe kan ses som en del af en række projekter, der arbejder med, hvordan man kan genforestille sig relationerne mellem mennesket og dets omgivelser, og mellem mennesker og de ikke-menneskelige dataindsamlings- og –fortolkningssystemer, der omgiver os. Projekteterne udspringer af en optimistisk tro på, at det er muligt at reaktualisere strategier fra de historiske avantgarder på ikke-nostalgisk måder, der går i dialog med nutiden, og en tro på den visuelle og sproglige mulighed for at danne nye fortællinger, som kan muliggøre alternative konceptuelle rammer uden for de diskurser, vi allerede er indlejret i.

Med sin mangestemmige kombination af musik, interview og computergrafik bygger Data Kroppe videre på den række performance-foredrag, jeg har optrådt med i de sidste par år, som f.eks. Dansk Samtidskunst Efter Apokalypsen, A brief History of Forgetting og The Futuer. Med inspiration fra science fiction-forfattere og den tidlige feminisme har disse performances benyttet sig af bevidste misforståelser, overdrivelser og fejlslutninger til at udfordre den normale opfattelse af samtidskunst, tid, hukommelse og hverdagsteknologi. Med en god portion humor og uden at fremsætte på forhånd udtænkte pointer eller forskrive ”den rigtige” løsning, søger disse foredrag at inddrage publikum i en fælles undren over tingenes tilstand og vække mulighed for, at tingene kunne være anderledes.

Ved siden af disse undersøgende foredrag har jeg i lang tid arbejdet med at skabe alternative modeller og cirkulere dem uden for det etablerede kunstrum. En krop har mange lemmer (med Anders Bojen 2015) trækker på nutidige videnskabelige visualiseringer af kroppen til at foreslå en måde at tænke på institutionen UCC (University College Capital) som både en organisme i samspil med sin omverden og som en helhed dannet af de aktiviteter, den rummer. Konceptet er baseret på nutidens videnskabelige forståelse af kroppens regulerende mekanismer, ikke længere som et hierarki af organer eller lemmer, men som mikroskopiske udsnit af et større komplekst hele. Det trådløse internet Digitale Tunger (2016) analyserer eksisterende hjemmesider og finder sætninger, ord og billeder for derefter at erstatte dem med andre. Billeder af politikere, varer og logoer erstattes af tilfældigt udvalgte halv-abstrakte fotos af kropsdele. Nyheder og private beskeder erstattes af nye kropslige metaforer for data dannet ud fra en database af eksisterende metaforer for kroppe og data. Projektet bliver blandt andet vist i forbindelse med Fung Wah Biennial i New York 2016. 

 

Hvilke materialer og/eller teknikker har du brugt?

Størstedelen af projektet er produceret på en bærbar computer, og som enhver anden tur på internettet består Data Kroppe-videoen af en kombination af computeranimationer, 3D grafik, videooptagelser, skærmoptagelser. Nogle videoelementer er lavet af specialskrevne computerprogrammer, andre sekvenser er indkøbte og modificerede og atter andre er skærmoptagelser fra en computer. Dramaturgen og live rollespilleren Nina Runa Essendrop, der spiller support, og musikken i videoen er lavet af bandet Time Masters specielt til projektet.

Title: Data Kroppe
Department: Deponeret kunst
Object Number: SKF-2016-tvkunst-4
Type: Video
Date: 2016

ACCESSIBILITY

Not available for loan
Can be visited
Read more about the program

LOCATION

PICTURES (3)

VIDEO & SOUND (1)

PART OF FOLLOWING THEMES (1)

Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt