Foto: Astrid Dalum
INDKØBT TIL UDLÅN

Hi, My Name is Candy

Jacob Jessen
2015 / Midtjylland
Horsens Statsskole Horsens Statsskole Studentervænget 2 8700 Horsens Danmark
Jacob Jessen om værket:
"Den har altså et eget liv, som vi kun delvist kan tage del i. Figuren er fikseret imens beskuerens blik, er i fortsat bevægelse, og som fortløbende ‘eksponerer’ sin betragter i det den ændrer karakter som man bevæger sig rundt om den."

 

Hvilke tanker/overvejelser ligger der bag dette værk?

’Hi, My Name is Candy’ var det centrale værk på en udstilling der forsøgte at sanseliggøre forskellige former for tilstedeværelser, der ellers ikke er tilgængelige fra mit perspektiv på verden. Jeg er i min praksis i stigende grad optaget af at se på verden igennem andre ’blik’ end mit eget, fra andre perspektiver end mit nuværende.

Candy er en fluoroscerende pink konstruktion, der gennemtrænger flere af stedets vægge og danner en sammenhængende figur, fasgjort til stedet. Den er i bogstavelig forstand et blikfang, der vender opmærksomheden mod selve perceptionen - et perceptivt nu, der også leder blikket videre og videre, men som ikke kan overskues i sin helhed fra noget sted. Den har altså et eget liv, som vi kun delvist kan tage del i. Figuren er fikseret imens beskuerens blik, er i fortsat bevægelse, og som fortløbende ‘eksponerer’ sin betragter i det den ændrer karakter som man bevæger sig rundt om den. Objektet er et forsøg på at konkretisere det perceptive blik og interagere med den tilstedeværende. 

 

Hvordan kan værket ses i forhold til dit øvrige arbejde?

Værket undersøger grænserne for perception og viden – hvorfra kan vi sanse og vide? - og er derved beslægtede med mine seneste projekter. Men til forskel fra tidligere værker, forsøger jeg i Candy at forskyde sansningen til andre blik end det sansende subjekts, og etablere end slags objektsansning – hvordan ‘sanser’ objektet?. Oplevelsen er at den bliver den måde den ’ses’ på. Jeg tror og håber at værket overskrider en ’normal’ perceptionsradius, og måske, midlertidigt giver beskuere adgang til verden i et fremmed perspektiv.

Hvilke materialer og/eller teknikker har du brugt?

Værket består af aluminiumsprofiler der er svejset sammen på og igennem stedet, og lakeret med såkaldt ’candy’ – en transparent indfarvet autolak, der bliver brugt i bilindustrien – og som i dette tilfælde også er fluroscerende. Dette giver objektet en fremmedartet overflade idet den hele tiden ændrer karakter afhængig af hvor man kigger fra, og således eksponerer sin beskuer. Samtidig kigger man faktisk igennem farven og ind på selve materialet.  Målsætningen har været at skabe en overflade der på en gang var så fremmed og så tilstedeværende som muligt.

 

Title: Hi, My Name is Candy
Department: Deponeret kunst
Object Number: SKF-2015-055
Type: Skulptur
Material: Aluminiumsprofiler, fluroscerende, gennemsigtig autolak (candy coat)
Place of purchase: Gallery Marie Kirkegaard
Date: 2015

ACCESSIBILITY

Not available for loan
Cannot be visited
Read more about the program

LOCATION

PICTURES (6)

Foto: Astrid Dalum
Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt