Kunst udført til dette sted

BESÆTTELSE

Marie Kølbæk Iversen
2013
Kunst i TV'et
"Med 'Besættelse' søger jeg således at afdække sproget som ikke-neutralt filter, der qua sin opbygning direkte indvirker på den måde, vi tænker og forstår på"

Lyt med, når Marie Kølbæk Iversen med videoværket Besættelse afdækker sproget som et ikke-neutralt filter, der direkte påvirker, hvordan vi tænker og forstår.

Hvad sker der, når videokunst bliver vist i tv’et? Når kunstnere laver videoværker til tv’et og andre digitale medier? Og hvad sker der, når det brede publikum møder kunsten i hjemmet, eller når de er på farten; når kunsten kommer til dem og ikke omvendt? 

Det undersøger projektet tvKUNST gennem 20 videoværker skabt af 20 samfundsengagerede kunstnere. Ved at klikke på linket 'Video og lyd' på denne side kan du se Marie Kølbæk Iversens bidrag – værket Besættelse.  

   

OM VÆRKET

Occupation, obsession og possession. Lyt med, når kunstneren udfolder de mange forskellige betydninger, der gemmer sig under den fælles betegnelse besættelse. Samtidig afdækker værket sproget som et ikke-neutralt filter, der direkte indvirker på den måde, vi tænker og forstår på.  

   

   

KUNSTNEREN OM VÆRKET

Læs med, når kunstner Marie Kølbæk Iversen tager dig med bag værket og udfolder sine tanker om videoværket og dets relation til hendes andre værker.

  

Hvilke tanker/overvejelser ligger der bag dette værk? 

Værket er baseret på det sproglige forhold, at vi på dansk samler en række umiddelbart væsensforskellige tilstande under den fælles betegnelse 'besættelse': Hvor man på engelsk (og andre europæiske sprog) sondrer mellem occupation, obsession og possession, samles betydningen af de tre begreber på dansk i det ene ord, besættelse.

Besættelsen fremskrives herved som en tilstand, der har potentiale til at skære tværs igennem rum, fællesskaber, subjektiviteter, psyke og bevidsthed. Så når kulturteoretikere som Ursula Franklin, Isabelle Stengers, Philippe Pignarre, Suely Rolnik, Joseph Vogl og Naomi Klein med flere betegner kapitalismen som en ‘besættelsesmagt’, åbner det på dansk op for et hybridiserende forståelsesrum, hvor det er såvel terrænet/kroppen som bevidstheden/tanken, der indtages. Samtidig leger værket med 'mediering' som greb og begreb, idet det via skuespilleren som tolk indtager tv-mediet på samme måde, som en besættende ånd indtager sit medium. 

  

Hvordan kan værket ses i forhold til dit øvrige arbejde? 

Min praksis er generelt kendetegnet ved en høj grad af medie- og stedsspecificitet, der retter fokus mod den singulære situation eller ramme, man befinder sig i: Udstillingens specifikke rum og værkets specifikke medier. I værket til tvKUNST, Besættelse, udgøres denne singulære ramme af det danske sprog. Værket fungerer således kun på dansk og kan ikke oversættes, da en oversættelse til for eksempel engelsk ville fordre en sondring mellem de forskellige besættelsesformer, hvorved man ville miste den produktive flertydighed, der netop er værkets kerne, idet ordets forskellige betydninger smitter af på hinanden. Med Besættelse søger jeg således at afdække sproget som ikke-neutralt filter, der qua sin opbygning direkte indvirker på den måde, vi tænker og forstår på.

  

Hvilke materialer og/eller teknikker har du brugt?

Værkets centrale greb er simultantranslation, hvor et tolkende medium oversætter en række udsagn vedrørende forskellige former for besættelse (militærbesættelse og åndebesættelse samt besættelse af bygninger og pladser som fx Occupy Wall Street) til dansk.

Udsagnene stammer fra tekster på syrisk-arabisk, tysk, canadisk-engelsk, amerikansk, fransk og brasiliansk-portugisisk, der gennem det danske sprogs filtrering udgør en samlet fortælling om besættelsen som både passivt og aktivt modus, der knytter an til både rum, krop, ånd og handling. Samtidig med, at det tolkende medium oversætter teksterne, tegner hun BZ-bevægelsens tegn som 've-ve' – et spirituelt diagram tegnet med sand, der jf. voodoo og candomblé skal tilkalde ånderne og give mediet 'et hoved', dvs. indsigt og oplysthed, gennem åndebesættelse. Medieringsbegrebet er således holdt tvetydigt værket igennem og kan læses i både spirituel og formidlingsrettet forstand.

Title: BESÆTTELSE
Department: Kunst udført til dette sted
Object Number: SKFA-KKF110.2012-0028_13
Type: Video
Material: Video
Date: 2013

ACCESSIBILITY

Not available for loan
Can be visited
Read more about the program

LOCATION

PICTURES (2)

VIDEO & SOUND (1)

PART OF FOLLOWING THEMES (1)

Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt