Bygningsstyrelsens værker

/
Her finder du en samlet oversigt over kunstopgaver udført i Bygningsstyrelsens regi. Kunstopgaverne er ofte bygningsintegrerede eller stedsspecifikke kunstopgaver, hvor kunstneren har udtænkt kunstværket i relation til arkitekturen, rummet og brugerne.


Statens Kunstfond ønsker at formidle Bygningsstyrelsens værker på vores.kunst.dk. som eksempler på kunst realiseret i statsligt byggeri. I følge Kunstcirkulæret (cir 9067) skal der i statsligt byggeri afsættes et beløb til kunst inden for byggebevillingen. Statens Kunstfond er indskrevet i cirkulæret som rådgiver i forbindelse med kunstopgaver i statsligt byggeri.


I forbindelse med Bygningsstyrelsen har Statens Kunstfond udpeget en række kunstkonsulenter, der varetager den kunstfaglige rådgivning. Bygherren får således en rådgivning, der skal sikre at kunstopgaverne er på et højt kvalitativt niveau og at kunstopgaven bliver udført på baggrund af en dialog mellem bygherre, brugere og kunstner.

Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt