Kunst udført til dette sted

SOUP Sol Over Urbanpanen

2008 – 2009 / Hovedstaden
Solvang Centeret Solvang Centret Remisevej 15 2300 København S Hovedstaden Danmark
SOUP-projektet
SOUP – Sol Over Urbanplanen var et midlertidigt kunst- og arkitekturprojekt der udsprang af et samarbejde mellem Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum, Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg og lokale kræfter fra boligområdet Urbanplanen på Vestamager. I foråret 2007 nedsatte de to udvalg en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af arkitekt Carsten Hoff, arkitekt Gitte Juul, billedkunstner Kaj Nyborg, billedkunstner Cai Ulrich von Platen og kurator Henriette Bretton-Meyer. Disse skulle i fællesskab udarbejde indholdet af den åbne opgave, der bestod i at formulere og afprøve nye visioner for et midlertidigt kunstprojekt i Urbanplanen som led i en bredere debat om udvikling og revitalisering af et stagnerende beboelsesområde.  

Udvalgenes intention var, at gruppen skulle afprøve og udfordre Urbanplanens arkitektur, rum og sociale liv ved eksempelvis at tilføre stedet midlertidige skulpturelle, installatoriske og arkitektoniske indslag. Desuden skulle gruppen skabe samarbejdsaktiviteter med områdets beboere. Boligområdet blev skabt i 1960’erne af Københavns daværende overborgmester Urban Hansen og består primært af almennyttige boligblokke. Dette område var centrum for den revitaliseringsidé, som senere skulle blive til SOUP-projektet.

I foråret 2008 igangsatte arbejdsgruppen og beboerne en forvandling af Solvang Centeret i Urbanplanen, hvor ideen var, at kulturer blandedes og mødesteder opstod. I sommeren 2008 kulminerede projektet med midlertidig opførsel af en taghave, fællesspisning, bazar, bogtrappe, biograf, danse- og performancescene, lydkulisser, en global café og et abetræ plantet midt på butikstorvet.

Tanken fra initiativtagernes side var, at SOUP-projektet skulle være med til at debattere, hvilken rolle og betydning kunst og arkitektur kan have i et særligt boligområde. Desuden skulle projektet belyse, hvorledes beboere, institutioner, arkitekter og kunstnere kan arbejde sammen.

Efter projektets afslutning har arbejdsgruppen afholdt seminar om kunstens rolle i byudviklingen. Desuden har de udgivet bogen ”SOUP – Et midlertidigt kunst- og arkitekturprojekt i Urbanplanen” i november 2009. Bogen dokumenterer SOUP som en proces, og diskuterer de udfordringer og erfaringer, potentialer og risici, der møder kulturel byudvikling, kunst i det offentlige rum og alternative strategier for bydannelse. Bogen er udgivet af Forlaget Vandkunsten og redigeret af Marie Bruun Yde, Gitte Juul, Kaj Nyborg, Henriette Bretton-Meyer, Carsten Hoff, Line Kjær og Cai Ulrich von Platen.

SOUP-projektet blev finansieret dels fra lokal side af en bevilling i forbindelse med kvarterløft og saneringsopgaver, dels af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg og Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum. I perioden 2005-2007 bestod Arkitekturudvalget af arkitekterne Christoffer Harlang (formand), Johan Celsing og Signe Cold og Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum bestod af billedkunstner Jesper Christiansen (formand), billedkunstner Jørgen Carlo Larsen og arkitekt Poul Ingemann.

Title: SOUP Sol Over Urbanpanen
Department: Kunst udført til dette sted
Object Number: SKFA-KKF110.2006-0063_01
Type: Andet
Date: 2008 – 2009

ACCESSIBILITY

Not available for loan
Cannot be visited
Read more about the program

LOCATION

PICTURES (10)

VIDEO & SOUND (1)

PART OF FOLLOWING THEMES (1)

Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt