Uden titel

Troels Wörsel
2015 / Syddanmark
University College Syddanmark, Campus Esbjerg University College Syddanmark, Campus Esbjerg Degnevej 16 6705 Esbjerg Ø Danmark
Troels Wörsel om værket
"Da var det nærliggende at komme til at tænke på fysikkens idé om rummets, som det tit udtrykkes, “kornede”, dvs. kvantificerede textur."

Hvilke tanker/overvejelser ligger der bag dette værk & hvordan kan værket ses i forhold til dit øvrige arbejde?

De to første spørgsmål griber i mit tilfælde ind i hinanden, så jeg må svare på dem samlet:

I de senere år har perceptionen interesseret mig stadigt mere – især hvorledes vi ser, og hvad vi faktisk ser når blikket (i det korte øjeblik, det varer) falder på noget og hvorledes det sete og det rum, det er organiseret i, forholder sig til et billedplan, på hvilket det afbildes.

Denne interesse har bl.a. ført til to serier malerier – blåternede og grønne. I de førstnævnte beskæftiger jeg mig med det visuelle rum, tingene fordeler sig i, når blikket scanner vore omgivelser. I modsætning til i fotografi, hvor billedet opstår øjeblikkeligt som et samlet hele, foregår perceptionen over tid, og derfor opbygges det visuelle rum, den visuelle sammenhæng, trin for trin. Som bekendt kan vi kun fokusere på ét meget lille område i synsfeltet ad gangen. Og da vores scanning af omgivelserne består i en række af diskrete enkeltfokuseringer, er der m.a.o. tale om en kvantificering af det visuelle rum i perciperede enheder. Min måde at gengive dette fænomen på, denne kvantificering, har været de ternede blå billeder.

Da var det nærliggende at komme til at tænke på fysikkens idé om rummets, som det tit udtrykkes, “kornede”, dvs. kvantificerede textur. Den er en konsekvens af Plancks konstant: at energi altid optræder i “pakker” af en hvis mindstestørrelse. Med mine såkaldte tågebilleder i baghovedet, hvor en pensel i en boremaskine havde frembragt mønstre, der stærkt mindede om de partikelspor, man ser i et såkaldt tågekammer, var det nærliggende at se nærmere på billeder af denne slags fænomener. Der viser sig at være forskellige typer af partikelspor, og at fotos fra tågekamre derfor er underlagt en vis grammatik. Billederne i den grønne serie er blevet til ved løseligt at anvende denne grammatik på billedrummet.

Det af Kunstfonden købte billede indeholder ligesom de to andre billeder på Grønningen imidlertid et nyt element, nemlig de krydsagtige ”målepunkter”. Det er noget, der har udviklet sig af selve maleprocessen og kan være vanskellig at isolere fra de øvrige billedelementer, men bliver på den måde en parallel til hvorledes målingen i fysiken bliver en begivenhed på linie med dem man prøver at måle.

Hvilke materialer og/eller teknikker har du brugt?

M.h.t. teknik og materiale: Billedet er malet med akrylfarve og er på en måde malet ret klassisk eller impressionistisk også selvom farven ofte er påført med mekaniske midler, nemlig slibeskiver og pensler i en boremaskine, malerruller, trælister, etc.

Title: Uden titel
Department: Deponeret kunst
Object Number: SKF-2015-057
Type: Maleri
Material: Akryl på lærred
Dimensions: 240 × 200 cm
Place of purchase: Grønningen
Date: 2015

ACCESSIBILITY

Not available for loan
Cannot be visited
Read more about the program

LOCATION

PICTURES (1)

Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt