Foto: Anna Strand
Kunstneren om værket
"I de aktuella verken har jag intresserat mig för samlande och arkivering. Kanske för att det att samla, arkivera eller fotografera kan förstås som jämförbara eller växelverkande metoder för att försöka behärska små eller stora områden av tillvaron och samtidigt påverka och förskjuta den".

Hvilke tanker/overvejelser ligger der bag dette værk?

Verken Liljefot, #1, Liljefot beskriven, Tidsperiod, uppäten, arkiverad, #1-4 och Bröd bortsorterade vid fabriken, sparade av I, #1-3 ingår i serien Konversation med I. De har tillkommit i konversation med den anonyma Is privata samlingar. Det är det värde och de berättelser I eller jag själv kopplat till de olika samlingarna som varit varje verks utgångspunkt. I några fall lyfter jag fram Is samlande som ett ställningstagande mot normer om skönhet och kroppsliga ideal. Andra gånger laddas objekten genom att jag beskriver dem som rester efter handlingar som I genomfört för att upphäva ett av henne upplevt underläge eller exempelvis tidens framfart. I samlar och jag har samlat på I genom att välja ut och dokumentera de samlingar som avslöjar något om henne och samtidigt väcker något hos mig. Det samlade verket kan läsas som ett dubbelporträtt som speglar såväl avbildandets svårigheter som dess möjligheter.

 

Hvordan kan værket ses i forhold til dit øvrige arbejde?

Jag har min bakgrund i fotografiet, men arbetar sedan länge parallellt med flera andra medium. Min bakgrund är å andra sidan närvarande genom en återkommande tematik med anknytning till fotografiet. I tidigare verk har jag exempelvis undersökt förhållandet mellan fotograf och den avbildade eller det fotografiska kontra det mänskliga seendet. I de aktuella verken har jag intresserat mig för samlande och arkivering. Kanske för att det att samla, arkivera eller fotografera kan förstås som jämförbara eller växelverkande metoder för att försöka behärska små eller stora områden av tillvaron och samtidigt påverka och förskjuta den.

Hvilke materialer og/eller teknikker har du brugt?

Fotografierna är tagna med en analog storformatskamera, negativen är scannade och bilderna är archival inkjet printar på baryta papper. Textverket är laserprintat på ett nästintill genomskinligt A4-ark. Bilderna och textverket är rammade med valnötslist. Installationsverket består av ett organiskt och ett tillverkat föremål. En död dracena i en labbställning som står på ett podium.

Title: Tidsperiod, uppäten, arkiverad, #2
Department: Deponeret kunst
Object Number: SKF-2016-020
Type: Skulptur
Material: Black and white archival inkjet print, framed
Dimensions: 41,5 × 33,5 cm
Place of purchase: Peter Lav Gallery
Date: 2016

Danish Institutions with public access in Denmark and abroad, can apply for a loan of artworks through the Danish Arts Foundation. The artworks are created by some of the best artists in Denmark. The artworks are bought for public areas where many people pass through on a daily basis. These areas include schools, hospitals and other public institutions and buildings.

As a principle, the artworks are lended out in a period of maximum ten years.

Read more about lending out of artworks.

ACCESSIBILITY

Available for loan
Cannot be visited
Read more about the program

LOCATION

PICTURES (1)

Foto: Anna Strand

PART OF FOLLOWING THEMES (1)

Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt