Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Kunst udført til dette sted

Rotation af mennesker og landskab

Karin Lind
2015
Naturstyrelsen Fyn Naturstyrelsen Fyn Sollerupvej 24 5600 Faaborg Danmark
Kunstneren om værket
"Konstruktionen fungerer som visuel mellemgrund, som kvæghegn og som udsigtsplatform."

Placering

Kunstværket ligger i skillelinien, hvor Naturstyrelsens parkeringsplads møder landskabet. Værket filtrerer udsigten over Sollerup Enge og Arreskov Sø. Med tynde, geometriske tegninger breder det sig i parkeringspladsens længde og markerer overgangen fra civilisation til natur. Konstruktionen fungerer som visuel mellemgrund, som kvæghegn og som udsigtsplatform.

Sted og historik

Området har gennemgået mange forandringer igennem tiden. Op til slutningen af 1990'erne lå der en stor staldbygning, hvor kunstværket nu står, og engområdet var drænet, med opdyrkede marker.

Området hører i dag under Naturstyrelsen og er, etapevist, overgået til beskyt¬tet natur.

Som en del af naturplejen går der kvæg og græsser.

Geometri i landskabet

Værket inddeler udsigten i vinduer.

Tremmesektionerne har detaljer, der leger med mønsterdannelser. Fra sektion til sektion samler detaljerne sig næsten i mønstre, for at gå i opløsning igen. Alle sektioner er forskellige.

En del af det lineære forløb er brudt, roteret om en akse og drejet i retning nord/syd. Denne bevægelse laver et cirkelslag - det buede hegn. Med aksens centermast kan solens gang læses på skyggens vandring i cirklen, som viseren på et solur.

Cirklen, linien, aksen er grundlæggende geometriske begreber, der tager fat i nogle universelle anskuelser. I den lineære opfattelse udfolder livet sig i en historisk proces, hvor intet gentager sig. I en cyklisk opfattelse er hændelser tilbagevendende, de gentager sig, som døgnets og årets gang. I værket til Naturstyrelsen forskydes det lineære forløb af en rotation, og der opstår en åbning (et mellemrum) imellem de to bevægelser.

Forskydningens nye rum

Halvcirklen af den grusbelagte plads, drejet ud mod landskabet, efterlader en halvcirkelformet åbning i parkeringspladsen.

Værket former funktioner, der inviterer til at blive indtaget. Forskydningen skaber i samme bevægelse en udsigtsplatform og et stykke fold i pladsen, åbent for det græssende kvæg.

Tekst: Karin Lind

 

Title: Rotation af mennesker og landskab
Department: Kunst udført til dette sted
Object Number: SKFA-KKF110.2013-0060
Type: Skulptur
Material: 3 x 54 m lige gitterkonstruktion, stål 1,2 x 32 m buet gitterkonstruktion,stål 10 m centermast, stål spunskanter, cortenstål bearbejdet terræn
Date: 2015

ACCESSIBILITY

Not available for loan
Can be visited
Read more about the program

LOCATION

PICTURES (34)

Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen
Foto: Torben Petersen

PART OF FOLLOWING THEMES (1)

Powered by eMuseum
Udskriv
Forstør tekst
Læs tekst højt